CBD

CBD te Maarssen

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Het CBD is de koepelorganisatie van de Nederlandse drogisterijen. In dit centraal instituut zijn alle bedrijfstaksegmenten vertegenwoordigd, namelijk het grootwinkelbedrijf (drogisterijketens), de zelfstandige drogisten en supermarkten met een drogisterijafdeling.

Het CBD behartigt de belangen van de Nederlandse drogisterijen en staat hen met raad en daad bij. Het CBD fungeert ook in het algemeen als vraagbaak. Iedereen kan er terecht voor informatie over de branche, zowel voor gegevens over het vak, over zelfzorg en over ondernemen als voor sociaal-economische informatie.

Verantwoordelijkheden:

  • Collectieve belangenbehartiging
  • Kwaliteitsbewaking door certificering
  • Deskundigheidsbevordering
  • Informatievoorziening
  • Sociaal-economisch beleid