Schilderwerken Lenferink

Schilderwerken Lenferink

Schilderwerken Lenferink is een familiebedrijf dat al meer dan 60 jaar bestaat. Over meerdere generaties is een bedrijf opgebouwd waarbinnen betrouwbaarheid en het leveren van kwaliteit centraal staan.

Lenferink werkt voor particulieren, bedrijven en uiteenlopende groepen klanten, zoals woningbouwcorporaties en VvE’s.

Voor iedere klant en klantgroep kunnen betrouwbaarheid en kwaliteit met specifieke wensen gepaard gaan: voor een particuliere klant is een gedetailleerd maatwerk vaak belangrijker dan voor woningbouwcorporaties, die in de regel snel en projectmatig werk verlangen, terwijl voor een zorginstelling juist van het grootste belang is dat de cliënten geen hinder van het onderhoud ondervinden.

Schilderwerken Lenferink ontzorgt haar klanten door in te zetten op kwalitatief onderhoud op basis van onderhoudsplannen voor 10 jaar of langer.

Schilderwerken Lenferink - Klant cases
Schilderwerken Lenferink
Investeren in een compleet nieuw serverpark op locatie of uitbesteden van hardware in de cloud? Lees meer