Cases


Maatwerk website ROSFriesland.nl

ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij mensen.

Inwoners van Friesland willen gezond leven én de zorg krijgen die ze nodig hebben. Nu en in de toekomst. Ondanks de stijgende zorgvraag en een toenemende schaarste aan middelen. Samenwerking met de eerste lijn en betrokken partijen in de buurt is hierbij belangrijk. ROS Friesland werkt samen met de eerste lijn aan samenhangende zorg dichtbij burgers.

De adviseurs van ROS Friesland werken vanuit een maatschappelijke opdracht. Door jarenlange ervaring van de regio en de eerstelijnszorg kennen zij het werkveld als geen ander. Zij helpen (eerstelijns)zorgaanbieders met het doorontwikkelen van de eerstelijnszorg en het effectief samen werken aan samenhangende zorg in de buurt.

Maatwerk website ROSFriesland.nl