UWV

UWV

Werken over de grens!

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We voeren wettelijke en aanvullende taken uit en richten ons op 4 kerntaken. Onze visie en missie zijn hierbij leidend.
UWV - Klant cases
Werken in Duitsland
Ben je op zoek naar een baan? Duitsland kan hierin een goede mogelijkheid bieden. Lees meer